Få svar på dina juridiska frågor.

Välkommen till lagbrott.se. Vi upplever att det ofta kan vara svårt att finna svar på och framförallt förstå vardagliga juridiska frågor på nätet. Därför strävar vi efter att göra juridiken lättillgänglig och lättförstådd genom att besvara vanliga juridiska frågor på ett sätt som gemene man förstår utan att göra det svårare än vad det egentligen är med komplexa juridiska begrepp. 

Det är givetvis mycket viktigt att du får korrekt information och våra texter skrivs därför av juriststudenter och faktagranskas av utbildade jurister. För mer ingående information om lagar hänvisar vi till riksdagen.se och lagen.nu.

Jurist och lagbok

Vanliga juridiska frågor

Nedanför hittar du svar på många vanliga, ofta vardagliga juridiska problem. Få ett kort svar genom att klicka på flikarna, där det även finns en länk till respektive artikel för mer information.

Trafik och fordon

Det är förbjudet att gå mot röd gubbe vid ett övergångsställe, men akten i sig är ej straffbar. Du kan däremot bli bötfälld för vårdslöshet i trafik om du går mot rött och det medför en fara för dig eller andra trafikanter.

Hur mycket böter man får för fortkörning varierar beroende på vilken hastighetsbegränsning som gäller och hur du som förare har framfört fordonet. Generellt får man dock mellan 1500 – 4000 kronor i böter om man kör för fort. Straffet och boten blir hårdare på vägar där hastighetsbegränsningen är låg, exempelvis på gångvägar, 30- eller 40-vägar. 

Riksåklagaren har fastställt specifika bötesbelopp för olika hastighetsöverträdelser enligt följande:

Där hastighetsbegränsningen är 50 km/h eller lägre:

 • 1 – 10 km/h över gränsen: 2000 kronor i böter
 • 11 – 15 km/h över gränsen: 2400 kronor i böter
 • 16 – 20 km/h över gränsen: 2800 kronor i böter
 • 21 – 25 km/h över gränsen: 3200 kronor i böter
 • 26 – 30 km/h över gränsen: 3600 kronor i böter
 • 31 – 35 km/h över gränsen: 4000 kronor i böter
 • För hastigheter högre än 35 km/h över gränsen går fallet till åklagare som då får bestämma ett bötesbelopp.

Där hastighetsbegränsingen är högre än 50 km/h:

 • 1 – 10 km/h över gränsen: 1500 kronor i böter
 • 11 – 15 km/h över gränsen: 2000 kronor i böter
 • 16 – 20 km/h över gränsen: 2400 kronor i böter
 • 21 – 25 km/h över gränsen: 2800 kronor i böter
 • 26 – 30 km/h över gränsen: 3200 kronor i böter
 • 31 – 35 km/h över gränsen: 3600 kronor i böter
 • 36 – 50 km/h över gränsen: 4000 kronor i böter

Att parkera på trottoaren är inte tillåtet och räknas som en felparkering som straffas med böter. Bötesbeloppet varierar mellan 75 kronor upp till 1300 kronor beroende på hur allvarlig felparkeringen är. Om felparkeringen utgör ett trafikhinder eller innebär fara för trafik räknas det som grov felparkering och boten blir då högre.

Man får enligt lag inte köra om på höger sida på motorväg, 2+1 väg, eller på vägar där hastighetsbegränsningen är högre än 70 km/h. Man får dock göra en omkörning i höger körfält om hastighetsbegränsningen är under 70 km/h och det finns två körfält i vardera riktning. Man får även köra om på höger sida på mindre vägar om föraren framför tydligt visar att han ska svänga av till vänster genom att sakta in och blinka.

Man får normalt inte köra över en heldragen linje och straffet är penningböter på 200 – 4000 kronor beroende på situation. Det finns dock tillfällen då man får köra över heldragen linje. Undantagen gäller då det:

 • Finns ett hinder i en korsning och det inte finns tillräckligt med utrymme.
 • Finns en streckad linje på höger sida om den heldragna linjen (oftast på vägar med hastighetsbegränsning över 70 km/h).
 • Vid färd till eller från en fastighet.

Det finns inga lagar som reglerar vad du får ha på dig när du kör. Man får alltså köra bil barfota eller med tofflor. Det viktiga är att du kan framföra fordonet på ett säkert sätt utan att utgöra en trafikfara för dig själv eller andra.

Att blinka och visa vart du ska köra i korsningar, avfarter och rondeller är ett måste för att undvika trafikfaror. Att inte blinka räknas som en blinkersförseelse och kan resultera i böter på 500 kronor. Läs mer om böter för att inte blinka här.

Det finns fall då folk har kört för sakta och fått böter. Men hur sakta är för sakta? och hur mycket böter får man? – Jo, att köra överdrivet sakta och stanna upp trafik eller på annat sätt äventyra trafiksäkerheten är brottsligt och kan ge böter på tusentals kronor beroende på hur allvarlig överträdelsen är.

Allmän plats

Det är numera förbjudet att röka på uteserveringar i Sverige, men trots detta är företeelsen inte straffbar. Du kan alltså inte bli bötfälld om du röker på en uteservering trots att det är förbjudet.

Enligt svensk lag har privatpersoner rätt att filma och ta kort på allmän plats, vilket även inkluderar personer på platsen. Man får dock inte filma eller ta bilder hursomhelst på allmän plats. Undantagen är om du skulle filma eller ta bild på någon som inte vill bli filmad eller fotad och du kan då straffas för ofredande eller kränkande fotografering. Det är även olagligt att filma med en fast övervakningskamera.

Filmstaden förbjuder medtaget godis och snacks på bion, men saknar rätten att visitera dig om du skulle ha godis i väskan. Det finns dock biografer som tillåtet medtaget godis och snacks.

Bostad

Det är normalt sett förbjudet att elda på sin tomt då detta anses vara en fara för både miljön och hälsan. Huruvida man får eller inte får elda på sin tomt är dock upp till kommunerna att bestämma, och det kan alltså vara tillåtet i vissa kommuner under vissa omständigheter. Du bör därför kolla vad som gäller där du bor innan du ger dig på att elda på tomten för att undvika böter och straff.

Det är inte olagligt att röka på balkongen, men vissa hyresvärdar kan ha särskilda regler kring rökning som kan medföra att du blir vräkt om du har skrivit på dessa regler i kontrakt.

Rulla till toppen